Света Неделя

"Фуксас Архитектура" ООД с официален договор за проектиране на пл. "Света Неделя"

Изработване на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на пл. „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства, съответстващ на представеният проект в проведения и успешно приключен ограничен...

02 Май 2020, 07:01