саниране

За обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд

Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, ще могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния...

06 Октомври 2022

Страници

Обратно нагоре ↑