Градът | 06 Октомври 2022

За обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд

Обратно нагоре ↑