пазар на жилища

Deloitte Property Index: Overview of European Residential Markets

За последните десет години Deloitte Property Index - Overview of European Residential Markets, се превърна в едно от авторитетните професионални наблюдения на недвижимите имоти в Европа с анализ на факторите...

22 Април 2021, 05:10

Страници