обход

ТАНГРА изпълни вентилацията на тунела на обхода на Габрово

В края на февруари ТАНГРА – АВ ООД изпълни тунелната вентилация на обходния път на Габрово. Обектът е част от транспортното направление Север-Юг. Тунелът е с една тръба с две ленти за движение, тротоари...

24 Юни 2020, 05:13

Страници