обход

110.508 лв. за обход с трудности: екология, отчуждения, тунел, повторно подаване на апликационна форма в ЕК

Проектът включва рехабилитация на 7.670 км съществуващ път, реконструкция на 3.270 км съществуващ път и ново строителство на 12.3 км път. В обхвата му попада рехабилитация и реконструкция на 2 пътни възела, рехабилитация и реконструкция на 1 мост, строителство на 2 пътни възела, строителството на 4 моста и изграждане на един тунел с дължина 540 м.

28 Юли 2014

Страници

Обратно нагоре ↑