Градът | 24 Юни 2020, 05:13

ТАНГРА изпълни вентилацията на тунела на обхода на Габрово