клъстер

ВСУ "Черноризец Храбър" участва в Европейската седмица на клъстерите

Иновации в строителството и машиностроенето ще бъдат представени по време на международна среща-дискусия „Съвременно инженерство – иновативно индустриално строителство и машиностроене“, организира Варненският...

17 Април 2019, 12:19