Николай Тодоров | 17 Април 2019, 12:19

ВСУ "Черноризец Храбър" участва в Европейската седмица на клъстерите