картография и кадастър

Община Самоков заделя сериозни средства за проектиране. 100 000 лв. са предвидени за градоустройствен проект за Триъгълника на к.к Боровец

Сериозни средства са заложени и за проектиране в инвестиционната програма на Община Самоков , в това число за ОУП на цялата община, ОУП на Околите, ПУП за индустриалната зона, стария център на Боровец и за пазара. ГБС ще прави кадастрална карта на няколко села.

08 Февруари 2017

Обратно нагоре ↑