Градът | 24 Юни 2016

12 млн. лв. от ЕС за създаване на единен кадастър

Средствата са по ОП "Добро управление" 2014 -2020 г.

Обратно нагоре ↑