Градът | 29 Май 2015

През последните години агенцията по геодезията и кадастъра реализира значими ИТ проекти

Инж. Светослав Наков, директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Обратно нагоре ↑