инвестиции

Инвестиции и достъп до финансиране в туризма

Жизнеспособността на един проект в туризма е изключително важен въпрос, който трябва да бъде решен преди неговия старт. Благодарение на европейското председателство последната година беше безпрецедентно...

23 Април 2019, 14:36

Страници