законови промени

Браншовите организации в строителството с предложения за законови промени

Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството организира пресконференция на тема: "Промяната в архитектурно-строителния сектор...

18 Януари 2022

Обратно нагоре ↑