Градът | 22 Юни 2015

Кадастърът ще става мултилевъл регистър

Обединение на всички кадастрални регистри, на функциите на агенциите по кадастъра и по вписванията, създаване на досие на имота вместо по ЕГН са някои от предложенията за законови промени

Обратно нагоре ↑