Градът | 10 Декември 2014

Всички страдаме от неясните законови регламенти и финансово неосигурените ангажименти

ХХVІІ Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, 3-4 декември 2014 г.

Обратно нагоре ↑