Градът | 07 Ноември 2012, 13:00

Разплатени са 1 млрд. лв. по програма "Регионално развитие"