Николай Тодоров | 26 Март 2020, 10:42

„Софпроект“ представя заданието за концепция за северното и източно крило на Централната минерална баня в София

Документът вече е публикуван на интернет страницата www.sofproect.com

Свързани статии