Николай Тодоров | 18 Април 2019, 08:00

Арх. Вяра Запрева, SGI: Здравословен ли е офисът на една фармацевтична компания?

Четете в брой 2/2019 на сп. ГРАДЪТ