интериор

Достъпност през сетивата

Как образователната среда да приобщи децата с различни сензорни и физически възможности и да стане още по-интересна за всички останали?

26 Октомври 2020, 12:06

Страници