Градът | 03 Септември 2018, 09:46

Около 10 септември ще започнат най-неотложните ремонтни дейности на път II-11 Добри дол – Сливата – Орсоя