път

Правителството одобри повече разходи за пътища на МРРБ до края на годината

Правителството одобри увеличаване на максималния размер на разходите, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2018 г., със 134 867 628 лв. С приетото...

20 Декември 2018, 13:34

Страници