Градът | 23 Юли 2018, 14:13

ОПОС ще финансира ВиК проекти за 1,35 млрд. лв.

Конкретни бенефициенти са 14-те консолидирани ВиК оператора, за които МРРБ изготви регионални прединвестиционни проучвания