Градът | 11 Май 2018

Курсове по новата Наредба за управление на строителните отпадъци

Лектор е доц. д-р инж. Румяна Захариева, преподавател в УАСГ. Организатор е Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК)

Обратно нагоре ↑