Градът | 13 Юли 2017, 13:44

БАИС аргументира изменения в Наредба № Iз-1971 за пожаробезопасност