Българска асоциация за изолации в строителството БАИС

БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

Като значимо постижение на Асоциацията през 2017 г. са инициираните промени в Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, които предстои да влязат в сила

25 Април 2018

Страници

Обратно нагоре ↑