Градът | 03 Юли 2017, 15:34

2017- 2020: Борба за инвестиции в инфраструктура