Градът | 07 Декември 2016, 15:41

Отпускат средства за наука и за управление на сеизмичния риск на сгради