археология

Пловдив спечели 8 млн. лв. за социализацията на Небет тепе и Източната порта

Проектът включва античен комплекс „Източна порта на „Филипопол“, археологически комплекс „Небет тепе“ и реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе“

13 Юни 2020, 05:08

Страници