Градът | 26 Май 2016, 09:04

Изпълнението на инвестиционните програми на 39-те общини - в основата одобрената е методология за преразпределяне на ресурса по ОПРР