Градът | 15 Юни 2015, 10:03

Форум ГРАДЪТ: За успеха на пилотния модел - качествени проекти и стриктен контрол, без най-ниски цени

Националната програма за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради – развитие и предизвикателства