енергийна ефективност на сгради

Френски експерти: "Енергийната ефективност в хотелите и курортите е основен фактор за постигане на конкурентно предимство в сектора"

Инвестициите в енергийната ефективност на хотелите и курортите ще доведат до икономия на енергийните ресурси и намаляване на разходите за електроенергия

16 Юли 2018

Страници

Обратно нагоре ↑