Градът | 20 Март 2015, 11:42

БАИС ще проведе среща-дискусия по проблеми на енергийното обновяване на сградния фонд