Градът | 16 Юни 2014, 11:47

Дългосрочните инвестиции разчитат на устойчивост

Тя се проявява в административното обслужване, нормативната уредба и социалните отношения