Милка Гечева

Дългосрочните инвестиции разчитат на устойчивост

При присъединяване на имот, който е в извън урбанизирана територия, инвеститорът трябва да е подготвен, че изграждането на проводите и съоръженията, необходими за присъединяване на имота, са за собствени стопански нужди и тяхното изграждане трябва да е част от инвестицията

16 Юни 2014

Обратно нагоре ↑