Градът | 19 Януари 2021

МРРБ осигурява над 4,5 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общини

147 общини разполагат с одобрени актуални планове за цялата им територия

Обратно нагоре ↑