Градът | 05 Октомври 2019, 15:48

Министър Росен Желязков откри модерна лаборатория към катедра „Пътища“ в УАСГ