Градът | 05 Април 2011, 08:42

Налага се нов ремонт на Рилския водопровод