интегриран воден проект

Инж. Цветан Асенов: До август 2018 г. Видин ще има модерна пречиствателна станция за отпадъчни води

От бр. 6 на Списание ГРАДЪТ интервю със зам.-кмета по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин и ръководител на звеното за изпълнение на проекта

06 Февруари 2018, 15:49

Страници