Градът | 07 Юни 2010, 16:07

Офертите на трима участника се състезават за рехабилитация на лот 13 по ОПРР