Градът | 14 Октомври 2009, 11:34

37 общински пътища в София ще бъдат управлявани чрез специална наредба