Градът | 26 Ноември 2013, 10:39

Заработи обновеният по JESSICA градски пазар в Стара Загора