Стара Загора

Обсъдиха предварителния проект на ОУП на Стара Загора

Бъдещото развитие на Стара Загора е свързано с изграждане на две нови пътни връзки с АМ „Тракия“ – при село Калояновец и по пътя за Раднево. Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални...

29 Октомври 2020, 05:15

Страници