Градът | 27 Септември 2013, 15:24

Чрез заем от фонд ФЛАГ Шумен ще строи лъчетерапевтичен център