Градът | 10 Септември 2013, 11:17

България предлага модел за развитие на Северозападния регион