Европейски съюз

„Балпекс“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0932-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

„Балпекс“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0932-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив...

23 Юни 2020

Страници

Обратно нагоре ↑