Градът | 13 Октомври 2011, 10:55

Еврокомисията предлага сериозни промени при селскостопанската политика