Градът | 14 Юли 2011, 14:06

Осем проекта за развитие на туризма получават финансиране по "Регионално развитие"