пазарно проучване

Avalant пазарно проучване: офис площи Q2 2023, София

СОФИЯ: ОСНОВНИ ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ- Значим спад в новонаетите площи - 25 605 кв.м, или намаление с 42% спрямо Q1Рязък спад в обема на новосключените сделки, сравнен с Q1 2023 (43 760 кв.м). От друга...

24 Септември 2023

Обратно нагоре ↑