Градът | 06 Април 2015

Необходимо е конструктивно обследване, истински проекти и качествено изпълнение

Инж. Никола Цветков, зам.-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Обратно нагоре ↑